Vloga- Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom (standardni - splošni)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA