Prijava- Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš

Oddaja prijave
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA