Obrazec za predlog občinskega priznanja Občine Kuzma

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA