Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada Kuzma in Krajevnega urada Puconci

23. 3. 2022 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 95