Vloga- Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom (standardni - splošni)