Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov na območju UE Murska Sobota ter o izvajanju nujnih nalog na sedežu UE

22. 12. 2020 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 100