SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Boris Gral, Dolič 52, Kuzma
  • član Stanislav Žampar, Trdkova 3, Kuzma
  • član Miran Andrejek, Trdkova 24, Kuzma